• انتخاب واحد پول:

جاروبرقی مرکزی آسایش

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

جاروبرقی مرکزی آسایش مدل M1 - کد 910020

کد محصول : 910020

تعداد موتور : 1 عدد

قدرت موتور : 1300 وات

کنجایش مخزن : 12 لیتر

جاروبرقی مرکزی آسایش، دارای یک موتور و یک ورودی مکش

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

جاروبرقی مرکزی آسایش مدل M2 - کد 910021

کد محصول : 910021

تعداد موتور : 1 عدد

قدرت موتور : 1400 وات

کنجایش مخزن : 21 لیتر

جاروبرقی مرکزی آسایش، دارای یک موتور و یک ورودی مکش

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

جاروبرقی مرکزی دو موتوره آسایش مدل HSA 350 - کد 9100223

کد محصول : 910023

تعداد موتور : 2 عدد

قدرت موتور : 1400 وات

کنجایش مخزن : 14 لیتر

جاروبرقی مرکزی دو موتوره آسایش مدل HSA 350، دارای 2 موتور و یک ورودی مکنده

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

جاروبرقی مرکزی دو موتوره آسایش مدل HSA 400 - کد 910022

کد محصول : 910022

تعداد موتور : 2 عدد

قدرت موتور : 1600 وات

کنجایش مخزن : 42 لیتر

جاروبرقی مرکزی دو موتوره آسایش مدل HSA 400، دارای 2 موتور و یک ورودی مکنده

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

جاروبرقی مرکزی سه موتوره آسایش مدل HSA 450 - کد 910024

کد محصول : 910024

تعداد موتور : 3 عدد

قدرت موتور : 2600 وات

کنجایش مخزن : 42 لیتر

جاروبرقی مرکزی 3 موتوره آسایش مدل HSA 450، دارای 3 موتور و یک ورودی مکنده

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

جاروبرقی مرکزی چهار موتوره آسایش مدل HSA 500 - کد 910025

کد محصول : 910025

تعداد موتور : 4 عدد

قدرت موتور : 2600 وات

کنجایش مخزن : 42 لیتر

جاروبرقی مرکزی 4 موتوره آسایش مدل HSA 500، دارای 4 موتور و یک ورودی مکنده و 1200 متر فضای تحت پوشش

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

جاروبرقی مرکزی چهار موتوره آسایش مدل HSA 600 - کد 910026

کد محصول : 910026

تعداد موتور : 4 عدد

قدرت موتور : 2600-3800 وات

کنجایش مخزن : 50 لیتر

جاروبرقی مرکزی 4 موتوره آسایش مدل HSA 600، دارای 4 موتور و 2 ورودی مکنده و 1600 متر فضای تحت پوشش

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

جاروبرقی مرکزی پنج موتوره آسایش مدل HSA 1000 - کد 910027

کد محصول : 910027

تعداد موتور : 5 عدد

قدرت موتور : 2600-3800 وات

کنجایش مخزن : 50 لیتر

جاروبرقی مرکزی 5 موتوره آسایش مدل HSA 1000، دارای 5 موتور و 2 ورودی مکنده و 2000 متر فضای تحت پوشش

قیمت: لطفاً تماس بگیرید