• انتخاب واحد پول:

جدول - تهران صنعت

داخلی تخصصی فروش محصولات:

 

نام واحد

کارشناس

      داخلی    

خانم سبحانی فر 104
 
(دست خشک کن ، صابون ریز ، خوشبو کننده و ...)
خانم طلایی 102
 
آقای ارشادی 103
 
آقای مروتی 109